Главна страница
› Организация
  Проект USAID
  Нормативни актове
  Семинари
  Новини
  Обяви за работа
  Връзки с други уеб-сайтове
  Регистрация на нов член
  Контакти

  Обратна връзка


Организация

Управителен съвет
Кристина Иванова Димитрова - председател

Получава магистърската си степен по право в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет през 2010 г. Кристина Димитрова е медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите, и международен арбитър към Арбитражен съд при Сдружение правна помощ и медиация. Участва в работата и на Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС. От 2013 г. е Председател на Националния съюз на юрисконсултите в България. Владее отлично английски и немски език и притежава добри познания по испански, руски и турски език.
Чудомир Руменов Атанасов - зам. председател

През 2008 г. завършва СУ "Св.Климент Охридски", специалност "Право". През 2002 г. завършва СУ "Св.Климент Охридски" - степен "Бакалавър", специалност "Културология". Владее английски език. С над 7 години стаж като юрисконсулт.
Мария Божинова Ангелова - секретар

През 2007 г. завършва специалност "Право" във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". През 1999 - 2000г. специализира "Социален мениджмънт" в Стопанска академия "Д. Ценов", гр. Свищов. Завършила е магистърска програма в Югозападен университет "Неофит Рилски" със специалност "Предучилищна педагогика". Професионален опит в общинска и държавна администрация. Изразена практическа насоченост в областта на административно право, гражданско право и в управление на човешките ресурси.
Иван Димитров Стоянов - член на изпълнителния съвет

Завършва специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". Магистър по европейска интеграция. Участва в международни семинари и конференции, организирани от Дойче Бундесбанк, Швейцарската национална банка, Чешката национална банка, Европейската банка и Обединения Виенски институт. Участва със самостоятелни доклади в семинари по въпроси на банковото право. Завършва курс по медиация към Съюза на юристите в България. През 2010 г. е вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието. Има над 20 публикации в областта на банковото, търговското и гражданското право. Автор е на монографията "Европейската централна банка", изд. 2000 г. Владее английски, немски и руски език.
Боряна Михайлова Лечева

През 1994 г. завършва специалност "Електрически централи, мрежи и системи", квалификация "Електроинженер", степен "Магистър" в Технически университет - гр. Варна. През 2000 г. завършва специалност "Право" в същия университет. Владее английски, руски и немски език.
Георги Атанасов Пандохов

Завършва право в СУ "Св. Климент Охридски", специализации: "Правораздаване", "Публична администрация" и "Международни отношения". През ноември 2011 г. придобива правоспособност за частен съдебен изпълнител. Владее в различна степен английски, френски, руски и немски език.
Георги Илиев Китанов

Завършва специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" през 1999 г. От 1993 до 1994 г. е член на ръководството на European Law Students Association - ELSA. От 1995 до 1999 г. е член на Института по немско право към СУ "Св. Климент Охридски". Специализирал е търговско и банково право в Университета в Хамбург, Германия. От 2001 г. е член на Национоналния съюз на юрисконсултите, бил е председател на Контролната комисия на Съюза, както и негов председател. Чужди езици: немски и англисйски език.
Магдалена Руменова Иванова

През 2002 г. завършва специалност "Право" в Русенски университет "Ангел Кънчев". През 2007 г. завършва специалност "Право на ЕС" с професионална квалификация "Правна и съдебна система на ЕС" в междууниверситетската програма на Центъра за обучение към Юридически факултет на СУ "Св.Климент Охридски" и Европейски университетски център - гр. Нанси, Франция. Говори руски и английски език.
Пламена Бориславова Владимирова

През 2003 г. завършва специалност "Право", степен "Магистър" в СУ "Св. Климент Охридски". През 2008 г. завършва специалност "Международни икономически отношения", степен "Магистър" в УНСС. Член е на професионалната организация на медиаторите в България. Владее английски език, говори немски и италиански език.
Славка Минкова Цветкова

През 1978 г. завършва специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски". От завършването си работи като юрисконсулт в различни търговски дружества. Владее руски език.
Станислав Атанасов Карагяуров

През 2007 г. завършва специалност "Право" в Югозападен университет "Неофит Рилски". Владее английски език.
Христофор Александров Манчев

През 2008 г. завършва "Право" в Нов български университет. През 2005 г. получава сертификат по немски език за юристи в Немски културен център "Гьоте институт". Има над 10 публикации. Владее немски език и английски език.
Контролна комисия
Румен Михайлов Михайлов - председател на Контролната комисия

През 2008 г. завършва специалност "Право", степен "Магистър" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Работи в областта на финансите и счетоводството. Осъществява процесуално представителство, води заповедни и изпълнителни дела срещу длъжници на дружеството, в което работи. Отлични умения за работа с компютърни програми, владее английски език.
Евтим Йорданов Марев

През 2006 г. завършва специалност "Право", степен "Магистър" във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". От 2007 г. до 2011 г. работи като юрисконсулт в сферата на недвижимите имоти. От 2011 г. работи като юрисконсулт в приходно звено на една от големите общини в Р България. Автор е на статии, свързани с актуални теми за местни данъци и такси.
Огнян Огнянов Стефанов

През 2000 г. завършва специалност "Право", степен "Магистър" в Русенския университет. От 2005 г. работи в областта на данъчното право. Осъществява активна професионална дейност и активно работи по въпроси от дейността на Националния съюз на юрисконсултите. През 2014 г. е избран за "Юрисконсулт на годината".

Устав

Устав на Националния съюз на юрисконсултите
Етичен кодекс

Етичен кодекс на Националния съюз на юрисконсултите
Отчети

• 2014 г.
• I полугодие на 2014 г.
• 2012 г.
• 2011 г.
• 2010 г.
• 2009 г.
• 2008 г.
© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2015 г. Всички права запазени.