Главна страница
  Организация
  Проект USAID
  Нормативни актове
  Семинари
› Новини
  Обяви за работа
  Връзки с други уеб-сайтове
  Регистрация на нов член
  Контакти

  Обратна връзка


Новини
Архив "Новини":
Дата: 08.03.2019
Заглавие: На свое заседание от 13.12.2018г. Управителният съвет на Националния съюз на юрисконсултите (НСЮ) взе решение за свикване на Общо събрание на 13.04.2019 г. от 13.00 часа, на адрес: гр.София, ул. „Пиротска” № 7, ет.2 (малка зала на СЮБ). При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, в същия ден, на същото място.
Подзаглавие/Резюме: С поканата и материалите за Общото събрание можете да се запознаете на адрес: гр.София, ул. „Пиротска” № 7, ет.5.
Текст: News_Press_08032019.doc

Дата: 16.11.2016
Заглавие: НСЮ, в качеството си на сдружение, обединяващо юристи на професионален принцип, имащо за цел утвърждаване и защита на правата на юрисконсултите (в това число лица, изпълняващи сходна дейност под различно наименование), организира Анкета относно професионалната дейност на юристи, предоставящи текуща правна помощ на държавни и общински органи и юридически лица по служебно или трудово правоотношение
Подзаглавие/Резюме: Можете да се запознаете с анкетата и да я попълните в прикачения файл, като го изпратите на имейла на съюза (nsu@abv.bg), или на следния адрес: https://goo.gl/forms/DCnDQrqlzQDaNnMB3 Очакваме отговорите Ви и благодарим за отделеното време!
Текст: Survey_NSU.doc

Дата: 25.06.2015
Заглавие: Заповядайте да отбележим заедно 25-годишния юбилей на Националния съюз на юрисконсултите. Ще се радваме да бъдете част от празника ни!
Подзаглавие/Резюме: Относно: Честването ще се състои на 3 юли 2015г. от 16.00ч. в хотел „Света София“, гр. София, ул. „Пиротска“ № 18. Сред поканените гости са официални лица, работили като юрисконсулти публични личности, представители на други юридически организации, колеги и приятели. По време на събитието ще бъде обсъдена темата „СТАТУТЪТ НА ЮРИСКОНСУЛТИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА“
Текст: 25g-NSU.pdf

Дата: 05.02.2015
Заглавие: Декларация от Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: Относно: Внесения в 43-то Народно събрание Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Текст: Advokatura-ZID-na-ZA.pdf

Дата: 21.12.2014
Заглавие: Прессъобщение по повод Декларация, приета от Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите на 19.12.2014 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_Press_21122014.doc

Дата: 21.12.2014
Заглавие: Декларация от Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите по повод процесуалното представителство на юрисконсултите на БНБ, осъществявявено по делото срещу решението на БНБ за отнемане на лиценза на КТБ
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_Decl_21122014.doc

Дата: 22.11.2014
Заглавие: Покана за Новогодишна тържествена вечеря, която ще се проведе на 17 декември 2014 г. (сряда) от 18:30 часа в ресторант "Везна", бул. "Ал. Стамболийски" №18, ВАС
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_22112014.doc

Дата: 08.11.2014
Заглавие: Дискусии на кръгла маса
Подзаглавие/Резюме: Теми: • Юрисконсултското възнаграждение - дължимост и изискуемост по ГПК и по АПК - 12 ноември 2014 г.
• Българският застрахователен пазар и присъствието на застрахователно дружество "Алианц - България" - АД - 26 ноември 2014 г.
Текст: News_12-11-2014_26-11-2014.doc

Дата: 27.10.2014
Заглавие: Дискусия на кръгла маса - 5 ноември 2014 г.
Подзаглавие/Резюме: Тема "Закон за техническите изисквания на продуктите и приложението му във връзка със Закона за обществените поръчки. Правен режим на ползването на асансьорни уредби."
Текст: News_27102014.doc

Дата: 04.08.2014
Заглавие: Тържествено честване на Деня на Конституцията и юриста - 16 април
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_04082014.doc

Дата: 14.04.2014
Заглавие: Тържествено честване на Деня на Конституцията и юриста - 16 април
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_16042014.doc

Дата: 02.03.2014
Заглавие: Семинар на тема "Актуални въпроси по Гражданския процесуален кодекс"
Подзаглавие/Резюме: Покана
Текст: Seminar_Inv_06-03-2014.doc

Дата: 22.02.2014
Заглавие: Месечна среща: "Колеги и приятели - дискусия по актуални правни проблеми"
Подзаглавие/Резюме: Тема: "Мястото на юрисконсулта в Единния класификатор на длъжностите и професиите в държавната администрация и националната класификация на длъжностите и професиите, длъжностни характеристики"
Текст: Discussion_26-02-2014.doc

Дата: 22.02.2014
Заглавие: Екскурзия Варна - Констанца - "Сребърна"
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Excursion_01_04-05-2014.doc

Дата: 11.01.2014
Заглавие: Анкета на "Апис - България"
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Questionnaire_Apis_EUCases.doc

Дата: 11.01.2014
Заглавие: Програма на НСЮ - 2014 - 2017 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Program_NSU_2014-2017.doc

Дата: 11.01.2014
Заглавие: Решения на отчетно-изборното Общо събрание на НСЮ - 30.11.2013 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Protocol_GM_30-11-2013.doc

Дата: 07.12.2013
Заглавие: Предстоящи обучения за юристи във "Форум - чуждоезикови услуги"
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: EnglishForLegalProfessionals.pdf

Дата: 29.11.2013
Заглавие: Пресконференция, 2 декември 2013 г. (понеделник), 13:00 часа
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_02-12-2013.doc

Дата: 29.11.2013
Заглавие: Проект за изменение и допълнение на Закона за адвокатурата
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: zakon_za_advokaturata_ix.pdf

Дата: 29.11.2013
Заглавие: Коледно парти, което ще се проведе на 13.12.2013 г. в ресторант "Централ" - Дом на правника
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Christmas_13-12-2013.doc

Дата: 26.10.2013
Заглавие: Покана за среща: "Колеги и приятели - дискусия по актуални правни проблеми" - 31 октомври 2013 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Inv_31-10-2013.doc

Дата: 26.10.2013
Заглавие: Откриване на изложба на нашия колега - Нейчо Ивановски - почетен член на Нациналния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: InvExhibition_28-10-2013.doc

Дата: 18.10.2013
Заглавие: Комплайънс програма, същност и значение
Подзаглавие/Резюме: Георги Китанов - юрист, Председател на Националния съюз на юрисконсултите, сп. "Общество и право", бр. 7 / 2013 г.
Текст: Publication_Compliance_7-2013.doc

Дата: 05.08.2013
Заглавие: Отчетно-изборно Общо събрание (Конгрес) на Националния съюз на юрисконсултите, 30 ноември 2013 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: GeneralMeeting_30-11-2013.doc

Дата: 24.06.2013
Заглавие: Месечна среща "Колеги и приятели - дискусия по актуални правни проблеми", 27 юни 2013 г.
Подзаглавие/Резюме: Покана за срещата
Текст: Inv_27-06-2013.doc

Дата: 19.05.2013
Заглавие: Среща "Колеги и приятели - обучение и дискусия", 30 май 2013 г.
Подзаглавие/Резюме: Покана за срещата
Текст: Inv_30-05-2013.doc

Дата: 19.05.2013
Заглавие: Конференция, организирана от IDI - project, месец юни 2013 г.
Подзаглавие/Резюме:
Текст: IDI_conference_2013.pdf

Дата: 11.05.2013
Заглавие: Скръбна вест
Подзаглавие/Резюме: Почина дългогодишният юрисконсулт на банка ДСК - Диана Владимирова Андонова-Неделчева
Текст: News_11052013.doc

Дата: 19.04.2013
Заглавие: Националният съюз на юрисконсултите организира месечна среща за юристи и приятели
Подзаглавие/Резюме:
Текст: News_19042013.doc

Дата: 16.04.2013
Заглавие: Честване на Деня на Конституцията и юриста - 16 април
Подзаглавие/Резюме:
Текст: News_16042013.doc

Дата: 19.03.2013
Заглавие: Дискусия на кръгла маса във връзка с Концепцията за електронно правосъдие и свързаните с нея проекти за изменение и допълнение на ЗСВ, ГПК, АПК
Подзаглавие/Резюме: Покана за участие
Текст: ElJstInv_27-03-2013.doc

Дата: 10.03.2013
Заглавие: Екскурзия по случай Деня на Конституцията и юриста - 16 април и Великденските празници
Подзаглавие/Резюме:
Текст: News_10032013.doc

Дата: 01.03.2013
Заглавие: Потенциални колективни членове на НСЮ
Подзаглавие/Резюме:
Текст: Conception_coll_members.doc

Дата: 01.03.2013
Заглавие: Програма на Национален съюз на юрисконсултите за първо полугодие на 2013 г.
Подзаглавие/Резюме:
Текст: Programme_2013.doc

Дата: 23.02.2013
Заглавие: Покана за участие в представянето на Програмата за първо полугодие на 2013 г. на Националния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме:
Текст: Inv_27-02-2013.doc

Дата: 09.01.2013
Заглавие: Писмо до Министър-председателя на Р България
Подзаглавие/Резюме: Относно: Проект на Закон за юрисконсултите в Р България
Текст: MeetingLetter_09-01-2013.doc

Дата: 12.01.2013
Заглавие: Календар за дейността на Националния съюз на юрисконсултите - 2012 г.
Подзаглавие/Резюме:
Текст: Kalendar-2012_NSU4.doc

Дата: 13.12.2012
Заглавие: Пета годишна среща с представители на Инспектората при ВСС Инспектората при Министерство на правосъдието с юрисконсулти, работодатели и работодателски организации
Подзаглавие/Резюме: Паметни бележки
Текст: Mem_13-12-2012.doc

Дата: 10.12.2012
Заглавие: Пета годишна среща с представители на Инспектората при ВСС и Инспектората при Министерство на правосъдието, юрисконсулти и работодателски организации
Подзаглавие/Резюме:
Текст: News_13122012.doc

Дата: 13.10.2012
Заглавие: Покана за конференция на 19.10.2012 г.
Подзаглавие/Резюме:
Текст: ConfInvt_19-10-2012.doc

Дата: 13.10.2012
Заглавие: Дневен ред на конференцията на 19.10.2012 г.
Подзаглавие/Резюме:
Текст: ConfAgnd_19-10-2012.doc

Дата: 17.05.2012
Заглавие: Обсъждане на тема "Съвременни тенденции в професионалната дейност на юрисконсултите" - 31 май 2012 г.
Подзаглавие/Резюме: Покана за Професионална среща
Текст: News_31052012.doc

Дата: 17.10.2011
Заглавие: Представяне на книгата "Закрила на интелектуалната собственост - многоезичен справочник на основните термини" на Георги Саракинов
Подзаглавие/Резюме: Честване на 50-годишна професионална дейност на автора
Текст: Sarakinov_20102011.doc

Дата: 08.08.2011
Заглавие: Декларация, приета на организираната от НСЮ дискусия на кръгла маса на тема: "Мястото и ролята на юрисконсулта в организициите и търговските дружества" - 22 юни 2011 г.
Подзаглавие/Резюме: Статут на юрисконсултите в България
Текст: Decl_06-2011.doc

Дата: 08.08.2011
Заглавие: Тържествено честване на Деня на Конституцията и юриста - 15 април 2011 г.
Подзаглавие/Резюме: Наградени юрисконсулти
Текст: News_15042011.doc

Дата: 08.08.2011
Заглавие: Общо събрание на Европейската асоциация на юрисконсултите - 25 март 2011 г.
Подзаглавие/Резюме: Предложения за статут на юрисконсултите в Европа
Текст: Report_GM_25-03-2011.doc

Дата: 10.06.2011
Заглавие: Кръгла маса "Мястото и ролята на юрисконсулта в организациите и търговските дружества" / 22.06.2011 г.
Подзаглавие/Резюме: Покана за дискусия
Текст: News_22062011.doc

Дата: 10.06.2011
Заглавие: Мястото и ролята на юрисконсултите в Република България
Подзаглавие/Резюме: Анкета
Текст: News_22062011a.doc

Дата: 01.03.2011
Заглавие: Пролетни екскурзии - 2011 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_01032011.doc

Дата: 16.02.2011
Заглавие: Решение на Върховния административен съд на Република България по адм. дело №14072/2010 г., образувано по повод закриването на редакция "Нормативни актове"
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_16022011.doc

Дата: 22.10.2010
Заглавие: Честване 20 години от създаването на НСЮ
Подзаглавие/Резюме: Представяне на юбилейната книга "С традициите - към бъдещето..."
Текст: News_22102010.doc

Дата: 24.09.2010
Заглавие: Решение на Върховния административен съд на Република България по адм. дело №14326/2009 г., образувано по повод закриването на редакция "Нормативни актове"
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_09082010.doc

Дата: 25.07.2010
Заглавие: Екскурзии - есен 2010 г.
Подзаглавие/Резюме: - Красотите на Родопите - 04 - 06.09.2010 г.
- Очарованието на Португалия 05 - 09.10.2010 г.
Текст: News_25072010.doc

Дата: 02.07.2010
Заглавие: Дискусия на кръгла маса - 22.06.2010 г.
Подзаглавие/Резюме: Предложения за подобряване на правната система на Република България
Текст: News_02072010.doc

Дата: 14.06.2010
Заглавие: Търговски регистър
Подзаглавие/Резюме: Дискусия на кръгла маса - 08.06.2010 г.
Текст: News_14062010.doc

Дата: 13.06.2010
Заглавие: Възможности за летни почивки
Подзаглавие/Резюме: Боженци и курортен комплекс "Албена"
Текст: News_13062010.doc

Дата: 13.06.2010
Заглавие: Възможности за летни почивки
Подзаглавие/Резюме: Kурортен комплекс "Албена" - карта
Текст: News_13062010.pdf

Дата: 16.04.2010
Заглавие: Ден на Конституцията и юриста
Подзаглавие/Резюме: Грамоти за активна дейност
Текст: News_16042010.doc

Дата: 02.03.2010
Заглавие: Традиционни пролетни екскурзии, организирани от Националния съюз на юрисконсултите по случай Деня на Конституцията и юриста
Подзаглавие/Резюме: Красотите на Централна България, Световно търговско изложение "Експо 2010" (Шанхай, Китай), Китай - "Сънища на живо"
Текст: News_02032010.doc

Дата: 16.12.2009
Заглавие: Втора годишна среща между представители на Съдебния инспекторат, юрисконсулти, работодатели и работодателски организации
Подзаглавие/Резюме: Паметни бележки
Текст: News_16122009.doc

Дата: 09.10.2009
Заглавие: Заседание на Европейската асоциация на юристите в предприятията
Подзаглавие/Резюме: Отчет за участие в заседанието на асоциацията, проведено на 09.10.2009 г. в гр. Букурещ
Текст: News_09-10-2009.doc

Дата: 20.11.2009
Заглавие: Втора годишна среща със Съдебния инспекторат
Подзаглавие/Резюме: Среща с юрисконсулти, работодатели и работодателски организации
Текст: News_20-11-2009.doc

Дата: 20.11.2009
Заглавие: Незабравими Новогодишни празници
Подзаглавие/Резюме: Нова година в Белград с посещения на гр. Ниш
Текст: Offer_Belgrad.doc

Дата: 20.11.2009
Заглавие: Нова година в Рила
Подзаглавие/Резюме: Хотел "Рила" - гр. Дупница с посещение на Паничище
Текст: Novata_2010_v_Rila.doc

Дата: 05.11.2009
Заглавие: Защита по административно дело №13143/2009 г., Петчленен състав, ВАС
Подзаглавие/Резюме: Подллежат ли на съдебен контрол Решенията на МС?
Текст: Z_5-chl._VAS-2.doc

Дата: 09.11.2009
Заглавие: Ново дружество в семейството на Националния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: Учредително събрание на дружество - гр. Бургас
Текст: News_09-11-2009.doc

Дата: 09.11.2009
Заглавие: Красьо Черния очерни съдебната система
Подзаглавие/Резюме: Интервю във в-к "Черноморски фар" - Варна
Текст: Interview_09-11-2009.doc

Дата: 01.11.2009
Заглавие: Предстоящо заседание на Петчленен състав на Върховния административен съд
Подзаглавие/Резюме: На ход е Петчленният състав на ВАС
Текст: 5-chlenen_s-v_VAS.doc

Дата: 01.08.2009
Заглавие: Частна жалба от 30 нотариуси
Подзаглавие/Резюме: против Определение №9592/14.07.2009 г. по адм. д. №4492/2009 г. по описа на ВАС, ІІІ отд., основание чл. 160 и чл. 229 от АПК
Текст: ZH30.doc

Дата: 01.08.2009
Заглавие: Частна жалба от Национален съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: срещу Определение №9592/14.07.2009 г., постановено по адм. дело №4492/2009 г., ІІІ отд., ВАС
Текст: ZH-VAS.doc

Дата: 24.07.2009
Заглавие: Определение от 14.07.2009 г. по дело № 4492/09 г. на ВАС
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Opr_VAS-14-07-09.doc

Дата: 18.07.2009
Заглавие: Състав на Върховния административен съд с председател Николай Урумов остави без разглеждане жалбата на Националния съюз за юрисконсултите - София
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: VAS-prekratyavane.doc

Дата: 18.07.2009
Заглавие: Тачева мести в незаконна сграда службата по вписванията
Подзаглавие/Резюме: вижте публикацията
Текст:

Дата: 18.07.2009
Заглавие: Жалба
Подзаглавие/Резюме: срещу: Решение №851/30.12.2008 г. на Министерския съвет на Република България
Текст: VAS-NSU.doc

Дата: 18.07.2009
Заглавие: Предложения
Подзаглавие/Резюме: Относно: Съдебните сгради в София
Текст: Predlojenia_09-04-2009.doc

Дата: 01.10.2007
Заглавие: Програма на Националния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: 2007 - 2010 г.
Текст: News_OS-2007.doc

Дата: 25.03.2009
Заглавие: Писмо
Подзаглавие/Резюме: Относно: Обществено обсъждане "Съдебните сгради в София - ефективност и достъпност" - 25.03.2009 г.
Текст: Letter.doc

Дата: 25.03.2009
Заглавие: Декларация, приета на обществено обсъждане на тема "Съдебните сгради в София - ефективност и достъпност"
Подзаглавие/Резюме:
Текст: Declaration.doc

Дата: 20.03.2009
Заглавие: Обществено обсъждане
Подзаглавие/Резюме: Съдебните сгради в София - ефективност и достъпност
Обсъждането ще се проведе на 25 март 2009 г. от 17,00 часа в Дома на правника, ул. "Пиротска" №7, гр. София
Текст: News_20032009.doc

Дата: 18.04.2009
Заглавие: Екскурзия до Белоградчишките скали и красотите на Северозападна България
Подзаглавие/Резюме: 18 - 20 април 2009 г., Великден
Текст: News_18042009.doc

Дата: 25.11.2008
Заглавие: Относно: Участие в заседание на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията (ECLА) в Загреб на 17 октомври 2008 г.
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_24112008.doc

Дата: 24.11.2008
Заглавие: Екскурзия до Гърция за посрещане на Нова година
Подзаглавие/Резюме: Маршрут: София – Вергина – Атина - Пирея – Ханя - Ираклион – Пирея – Атина - София
Текст: New2009.doc

Дата: 05.11.2008
Заглавие: Първа годишна среща между представители на СЪДЕБНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПРИ ВСС и юрисконсулти, работодатели и работодателски организации
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: Seminar_06112008.doc

Дата: 04.04.2008
Заглавие: Покана за участие в обсъждане на проекта на Закон за юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: NS_Pokana_09042008.doc

Дата: 06.03.2008
Заглавие: Египет - страната на фараоните
Подзаглавие/Резюме: Круиз по река Нил и Планината на Мойсей
Текст: News_06032008.doc

Дата: 06.02.2008
Заглавие: Предложения за стратегия за реформа на съдебната система за периода 2008 - 2013 г.
Подзаглавие/Резюме: Проект
Текст: News_06022008.doc

Дата: 05.02.2008
Заглавие: Правна литература по новия ГПК
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_05022008.doc

Дата: 21.11.2007
Заглавие: Екскурзия до Гърция за посрещане на Нова година
Подзаглавие/Резюме: Маршрут: София - Солун - Каламбака (Метеора) - Делфи - София
Текст: New2008n.doc

Дата: 07.11.2007
Заглавие: Екскурзия до Гърция за посрещане на Нова година
Подзаглавие/Резюме: Маршрут: София - Солун - Каламбака (Метеора) - Делфи - София
Текст: New2008.doc

Дата: 04.08.2007
Заглавие: Проучване за броя на юрисконсултите в България
Подзаглавие/Резюме: Резултатите са валидни към м. март 2007 г.
Текст: News_04082007.doc

Дата: 03.08.2007
Заглавие: Общо събрание на Националния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме: Управителният съвет на Националния съюз на юрисконсултите свиква Общо събрание на 20 октомври 2007 г.
Текст: News_03082007.doc

Дата: 02.08.2007
Заглавие: Обява за набиране на кандидатури за членове на Управителния и контролния съвет и за Председател на Националния съюз на юрисконсултите
Подзаглавие/Резюме:
Текст: News_02082007.doc

Дата: 30.06.2006
Заглавие: Конференция "Търговско правораздаване в Европа и САЩ"
Подзаглавие/Резюме: Проучване на съдебните практики в Европа и САЩ за ускоряване на търговското правораздаване - препоръки за промени в българското законодателството
Текст: News_30062006.doc

Дата: 05.05.2006
Заглавие: Искане за срещи с представители на парламентарните групи
Подзаглавие/Резюме: Повод са проектът за нов Гражданско-процесуален кодекс и проектът на Закон за юрисконсултите
Текст: News_05052006.doc

Дата: 31.03.2006
Заглавие: Заседание на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията
Подзаглавие/Резюме: На 31 март 2006 г. в гр. Прага се проведе редовното пролетно заседание на Борда на директорите на Европейската асоциация на юристите в предприятията.
Текст: News_31032006.doc

Дата: 23.03.2006
Заглавие: Работи се по приемане на нов Гражданско-процесуален кодекс
Подзаглавие/Резюме: В Управителния съвет на Националния съюз на юрисконсултите е получена информация за това, че се работи по проект за нов Гражданско-процесуален кодекс.
Текст: News_23032006.doc

Дата: 16.02.2006
Заглавие: Националният съюз на юрисконсултите подготвя издаването на юбилейна книга
Подзаглавие/Резюме: -
Текст: News_16022006.doc© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2015 г. Всички права запазени.