Главна страница
  Организация
  Проект USAID
  Нормативни актове
  Семинари
  Новини
  Обяви за работа
› Връзки с други уеб-сайтове
  Регистрация на нов член
  Контакти

  Обратна връзка


Връзки с други уеб-сайтове

sub.lex.bg Националният съюз на юрисконсултите е колективен член на Съюза на юристите в България.


Съюз на юристите в България
www.ecla.org Националният съюз на юрисконсултите е член на Европейската асоциация на юристите в предприятията.


Европейска асоциация на юристите в предприятията
European Company Lawyers Association
www.mbla.org.mk Съюз на юристите в стопанството на Република Македония
Здружение на правници од стопанството на Република Македонија


© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2014 г. Всички права запазени.