Главна страница
  Организация
  Проект USAID
  Нормативни актове
  Семинари
  Новини
  Обяви за работа
  Връзки с други уеб-сайтове
  Регистрация на нов член
  Контакти

  Обратна връзка


Представяне на книгата "С традициите – към бъдещето" – юбилейно илюстровано издание на Националния съюз на юрисконсултитеПрез 2010 г. Националният съюз на юрисконсултите отбеляза 20 години от създаването на съюза. Във връзка с кръглата годишнина, Управителният съвет взе решение за издаване на книга, която да съдържа факти от дейността на Националния съюз на юрисконсултите.

С изготвянето на книгата се зае колегата Славян Барутчийски, главен юрисконсулт – сега в пенсия, на Държавна агенция "Архиви". В издираване на материали за хрониката му оказваше съдействие и неговата съпруга – Павлина Пенкова - Барутчийска. При съставянето на книгата са използвани архивни документи и материали от Централния държавен архив, Софийски градски съд - Фирмено отделение, библиотеката при ДА "Архиви" и др.

Започната като хроника на 20-годишното съществуване на съюза, тя се превърна в един преглед на юрисконсулството в България. По време на съставянето на книгата се установи, че Алеко Константинов е работил като юрисконсулт. Започнахме издиравето на известни юрисконсулти. За наша радост се оказа, че колеги, работили като юрисконсулти, след това са били членове на Народното събрание, един от тях е бил министър-председател, има и министри. При историческите проучвания се оказа, че управител на БНБ за два мандата, също е бил колега – бивш юрисконсулт. Изненадите с проучванията не спряха до тук. Оказа се, че сред колегитге има и председател на Сметната палата, председател на Българската търговско-промишлена палата.

В радостно недоумение бяхме от фактите по отношение на колеги – юрисконсулти, които са толкова "широко скроени" личности, че не знаехме в кой раздел от книгата да поместим информация за тях. Единият е Гиньо Ганев – юрисконсулт, зам. председател на Великото Народно събрание след промените от 1989 г., първият омбудсман на Р. България. Можем да продължим списъка с имената на Димитър Гочев – първият български съдия в Европейския съд по правата на човека в Страсбург и Теодор Чипев – съдия в Европейския съд в Люкембург.

Надяваме се, че книгата, издадеда за 20-годишния юбилей на Националния съюз на юрисконсултите ще бъде писмен паметник за дейността и деятелите на съюза и ще повдига с основание самочуствието на всички настоящи и бъдещи колеги – юрисконсулти.

Книгата може да бъде закупена с цена 5 лв. в книжарницата на издателство "Фенея", находяща се в сградата на Съюза на юристите в България.

За УС на Националния съюз на юрисконсултите,
Председател: Мария Странджанска
© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2012 г. Всички права запазени.